تماس با ما

دفاتر فروش لوازم خانگی آزما شهرکی:

شعبه ۱: زاهدان نبش دانشگاه ۸ فروشگاه نماتهویه        تلفن: 05433212178                  
شعبه ۲: زاهدان  نبش امیرالمومنین ۴ فروشگاه پالیز      تلفن: 05433224775

شماره تماس ما : 09122076010

 

 

شعبه مشهد
شعبه 1 زاهدان