اسپلیت 18000 جنرال مکس ؛ سرد و گرم ؛ روتاری

ناموجود
 
"شهر" زاهدان : ارسال کالا فقط دراستان سیستان و بلوچستان
"شهر"شهرستان  : در حال حاضر غیرفعال
 

کم مصرف روتاری 

گاز R410a

سرد و گرم

مشخصات فنی

اسپلیت 18000 جنرال مکس ؛ سرد و گرم ؛ روتاری